Tất cả bài viết
Trang thông tin game tổng hợp

Điều khoản sử dụng

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố về bản quyền và thương hiệu của Dalton Gang đối với các đối tượng trên website.

Trang web “Gamelade.net” (https://gamelade.net/) và tất cả các nội dung của Website, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Dalton Gang hoặc bên thứ ba cấp phép cho Dalton Gang. Bản quyền của “Gamelade.net” được thể hiện trên Website thông qua dòng chữ cuối trang “Dalton Gang©2022. Đã đăng ký bản quyền cho website Game Là Dễ.”

Những nội dung trên Website này, bao gồm: Nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, nội dung… đều thuộc quyền sở hữu của Dalton Gang và được bảo vệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Những hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức không được sự chấp thuận của Dalton Gang là xâm phạm bản quyền của Dalton Gang. Chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại cho Dalton Gang (nếu có).

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

  • Người dùng đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng Website Gamelade.net.
  • Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Website của những người sử dụng khác.
  • Không can thiệp vào hoạt động và quản lý Website của Dalton Gang.
  • Nếu bạn không bằng lòng với những điều khoản sử dụng trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là “Chấm dứt truy cập/ sử dụng thông tin trên Website”.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản chung được quy định và điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Dalton Gang luôn hoan nghênh những ý kiến/ góp ý của bạn về nội dung Website. Nếu có một phần nội dung nào của Website này mà bạn cho rằng có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ 3 hoặc các bên liên quan, vui lòng gửi liên hệ với Ban quản lý của Dalton Gang!

Mọi vấn đề vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email sau: [email protected]

XIN CẢM ƠN!

Logo Game Là Dễ